warning: Creating default object from empty value in /home/nhluayl0/public_html/sites/all/modules/custom_modules/seo_custom/seo_custom.module on line 260.

Các vấn đề cần biết khi ly hôn

Đăng ngày 15.04.2013 trong Tư vấn ly hôn

Luật sư kinh tế - Các vấn đề cần biết khi ly hôn

Luật Trí Minh xin đưa ra các vấn đề cần biết khi ly hôn dành cho khách hàng tham khảo

I.Căn cứ cho ly hôn

-“Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng”. Do vậy, Tòa án sẽ căn cứ trên một số yếu tố về mặt tình cảm để quyết định có hay không chấp thuận cho ly hôn. Khoản1 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình quy định những căn cứ để Tòa án quyết định cho ly hôn. Đó là:” tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định  cho ly hôn”.
- Để giải thích rõ hơn và để vận dụng chính xác các căn cứ này trong thực tiễn giải quyết yêu cầu ly hôn, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, quy định rõ:
1. Được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi:
- Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.
- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.
- Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;

cac van de can thiet khi ly hon2. Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại điểm 1 ở trên. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.
3. Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt”.
Khi giải quyết ly hôn, ngoài việc quyết định chấm dứt về tình cảm và cuộc sống chung của hai vợ chồng, những vấn đề liên quan như con cái, tài sản chung cũng phải được Tòa án đưa ra giải quyết để đảm bảo quyền lợi của mỗi bên vợ chồng và/hoặc những cá nhân, tập thể có liên quan. Đó là những vấn đề sau:

II.Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.
2. Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác”.
Tòa án quyết định việc nuôi dưỡng, chăm sóc con sau ly hôn căn cứ vào rất nhiều điều kiện của người được giao trực tiếp nuôi con. Cụ thể là các điều kiện về chỗ ở, về khả năng kinh tế, thời gian chăm sóc con cái,…. để nhằm đảm bảo điều kiện thiết yếu cho con cái được phát triển tốt nhất về thể chất và tinh thần, hạn chế tối đa xáo trộn cuộc sống làm ảnh hưởng tới sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ.

III.Cấp dưỡng nuôi con

1. Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, là người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu.
Khi ly hôn, cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.
2. Mức cấp dưỡng cho con do cha, mẹ thoả thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
Ngoài ra, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng quy định về việc Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn trong trường hợp bên nào có khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

IV.Chia tài sản khi ly hôn (Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000)

Mọi tài sản có được do vợ, chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân kể từ khi kết hôn được coi là tài sản chung của vợ chồng. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ghi nhận những tài sản sau đây là tài sản chung của vợ chồng:
•    Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng
•    Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
•    Những tài sản mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung
•    Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn; (Tài sản mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận)
1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.
2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:
a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.
3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
Việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn phải theo đúng các nguyên tắc trên. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà áp dụng các quy định tại Điều 96, Điều 97, Điều 98 tương ứng. Tuy nhiên, việc xác định giá trị khối tài sản chung của vợ chồng hoặc phần giá trị mà họ phải thanh toán, họ được hưởng thì Tòa án phải căn cứ vào giá giao dịch thực tế tại địa phương vào thời điểm xét xử.
Trên đây là những quy định cơ bản trong việc giải quyết yêu cầu ly hôn tại Tòa án. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án sẽ căn cứ vào nội dung mà đương sự yêu cầu và các chứng cứ liên quan để giải quyết thỏa đáng cho quyền lợi của các bên trong vụ án ly hôn.
Để nắm rõ được các quy định pháp luật đối với yêu cầu ly hôn cụ thể của Quý khách hàng, Luật Trí Minh sẵn sàng tư vấn và trợ giúp hiệu quả và thấu đáo để đảm bảo tối đa yêu cầu của Quý khách hàng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
Để biết rõ hơn về các trình tự thủ tục hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất giúp quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thủ tục ly hôn và các thủ tục cần thiết để có thể chuẩn bị.

LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ - LY HÔN - LUẬT TRÍ MINH

Gửi yêu cầu dịch vụ:lienhe@luattriminh.vn

Số điện thoại yêu cầu dịch vụ: 0437669599

Tham khảo dịch vụ tại:www.luatsukinhte.vn - www.luattriminh.vn

Rất hân hạnh được hợp tác cùng Qúy Khách !

Trân trọng !


VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tầng 5, Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04-3766.9599 - Fax: 04-37669636
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Phòng 804 - Lầu 8, Số 151 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 06 , Quận 3, TP.HCM
Tel: 08-3933 3323 - Fax: 08-38388868

Luật sư kinh tế 

BTV - Văn phòng luật sư Trí Minh 

Nhận xét đánh giá

Đã có 81 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm