warning: Creating default object from empty value in /home/nhluayl0/public_html/sites/all/modules/custom_modules/seo_custom/seo_custom.module on line 260.

Đại hội đồng cổ đông là gì? Tư vấn họp đại hội đồng cổ đông

Đăng ngày 23.07.2018 trong Tư vấn pháp luật thường xuyên
Đại hội đồng cổ đông là gì? Tư vấn họp đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là gì? Tư vấn hợp đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

tu-hop-dai-hoi-dong-co-dong

Luật Trí Minh hướng dẫn dịch vụ họp đại hôi đồng cổ đông

Đặt tên cho doanh nghiệp đúng cách

Địa chỉ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Hãng luật nổi tiếng tại Việt Nam

Công việc chuẩn bị cho họp đại hội đồng cổ đông;

Tùy theo mục đích đại hội cổ đông mà cty bạn chuẩn bị hồ sơ văn bản có liên quan.

Tuy nhiên lần đầu họp đại hội cổ đông sẽ thông qua :

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh cty.

- Bầu Hội đồng quản trị.

- Thông qua các văn kiện, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của cty...

Do đó, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ văn bản liên quan đến cuộc họp này.

Cụ thể chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Đại hội đồng cổ đông là gì? Tư vấn họp đại hội đồng cổ đông", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc số ưu tiên 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

Tìm kiếm liên quan:

- họp đại hội đồng cổ đông bất thường

đại hội đồng cổ đông gồm những ai

cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông

họp đại hội đồng cổ đông thường niên

đại hội đồng cổ đông là gì

 

Nhận xét đánh giá

Đã có 2 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm