warning: Creating default object from empty value in /home/nhluayl0/public_html/sites/all/modules/custom_modules/seo_custom/seo_custom.module on line 260.

Mẫu đơn ly hôn đồng thuận

Đăng ngày 10.07.2013 trong Mẫu đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn đồng thuận 

Văn phòng luật - Công ty luật Trí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp trong hôn nhân và gia đình, tư vấn các trường hợp ly hôn, thủ tục ly hôn, giải quyết tranh chấp tài sản, quyền 

Để được tư vấn trực tiếp. Qúy Khách liên hệ Hotline 0906998696 !

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------------------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………………………………………………

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng: ………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày ………  tháng ……… năm  ………………………………………………………………………………
Chứng minh thư số:  ……………………… cấp ngày ……………… tại …………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: …………………………………………………………………………………
Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác nếu có): ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ: ……………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày …… tháng ……năm ………………………………………………………………………………………
Chứng minh thư số: ……………………… cấp ngày ……………… tại …………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc: …………………………………………………………………………………
Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác nếu có): ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Hai chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày …… tháng …… năm …………… tại UBND phường (xã) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………………………………………… công nhận thuận tình ly hôn, lý do:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn thuận tình và công nhận những thỏa thuận tự nguyện của chúng tôi, cụ thể như sau:

1. Về con chung:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung:
Chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia tài sản như sau:   ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về vay nợ chung:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………, Ngày …… tháng …… năm ……………  

Người vợ
Ký và ghi rõ họ tên
Người chồng
Ký và ghi rõ họ tên

 

Nhận xét đánh giá

Đã có 6 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm