Chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý như thế nàoChống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý như thế nào Hành vi chống người thi hành công vụ là những hành vi gì? Và khi nào nó bị xử lý hình sự, khi nào thì xử phạt vi phạm hành chính? nếu xử lý hình sự thì xử lý về tội gì. Bài viết dưới đây giới thiệu quy định của pháp luật về việc xử lý đối với hành vi này. 1.Thế nào là hành vi chống người thi hành công vụ? Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP hướng dẫn về các biện pháp phòng ngữa, ngăn chặn người chống người thi hành ...