Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ở đâuLuật sư kinh tế - Tư vấn công bố chất lượng hàng hóa  Bạn hiện đang băn khoăn đến vấn đề công bố chất lượng hàng hoá ở đâu ? thủ tục ra sao. Hãy để văn phòng Luật Sư Trí Minh chúng tôi xin giúp bạn đưa ra một số hướng dẫn về vấn đề công bố chất lượng hàng hóa: Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Là việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, Tiêu chuẩn ngành TCN) để làm căn cứ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá của mình và thông ...