Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản Giấy phép thành lập sàn giao dịch bất động sản Tư vấn pháp luật về điều kiện cũng như thủ tục thành lập giao dịch sản bất động sản. Thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 24 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Tư vấn pháp luật trực tuyến - Gọi ngay 0961.683.366 1, Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì? Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch ...