Tư vấn pháp luật lao độngTư vấn pháp luật lao động Nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Do đó Trí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người lao động hợp tác tuân thủ theo pháp luật, đảm bào quyền lời cho cả hai bên. Liên hệ luật sư tư vấn trực tiếp - Hotline 0906998696 Tại sao chúng ta cần tư vấn pháp luật về lao động? -Tư vấn pháp luật về lao động giúp cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi của người lao động, nhằm tránh xảy ra tranh chấp trong lao động đối với doanh nghiệp. -Bảo đảm quyền lợi và lời ích hợp pháp của người sử dụng ...
Mẫu hợp đồng lao độngMẫu đơn hợp đồng lao động        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------     HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG                                                          Số: …….. – HĐLĐ Chúng tôi: Một bên là: Ông (bà): ...