Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Thái LanCÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI THÁI LAN 1.Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan; Bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào là chủ sở hữu nhãn hiệu đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan. Để được đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn hoặc người đại diện của người nộp đơn phải thông qua đại diện sở hữu trí tuệ tại Thái Lan.  Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan Tại Thái Lan, một đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chỉ được nộp cho một nhãn ...