TTPL:Không cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổiKhông cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi Từ ý kiến các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên. Như vậy, trẻ em sinh ra vẫn phải làm giấy khai sinh như hiện nay. Ngày 20/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật Căn cước công dân với đa số đại biểu tán thành. Trước khi đại biểu thông qua Luật Căn cước công dân, ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân.   Kết quả biểu ...