Điều kiện để mở một trung tâm ngoại ngữ tin học là gì?Điều kiện để mở một trung tâm ngoại ngữ tin học Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bao gồm: “1. Tài liệu về hồ sơ pháp nhân – Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh của pháp nhân; Bản sao công chứng mã số thuế của pháp nhân; Hợp đồng thuê nhà (nơi đặt trụ sở của trung tâm). 2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của trung tâm đào tạo ngoại ngữ: Đơn xin thành lập trung tâm đào tạo, có xác nhận của UBND phường nơi cư trú. Bản sơ yếu lý lịch (của giám đốc, phụ trách), có dán ảnh 3×4, có xác nhận của UBND phường nơi ...