Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệpTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP --------------------------------------------------------------------------------- Luật Trí Minh tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp | Bảo hộ | Đăng ký kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập. Liên ...