Tin tức pháp luật: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáHướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá   Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.   Thông tư này cụ thể hóa một số hành vi vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá được nêu trong Nghị định 109.   Cụ thể, Thông tư quy định: Báo cáo phục vụ công tác bình ổn giá là các ...