Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm năm 2017

Đăng ngày 19.12.2016 trong Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2017

Quý doanh nghiệp đang tìm hiểu thủ tục công bố chất lượng cho sản phẩm của mình? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho Quý doanh nghiệp những thông tin về thủ tục công bố chất lượng cho sản phẩm của mình.

Về cơ bản thì thủ tục công bố chất lượng sản phẩm 2017, không có gì thay đổi so với các năm trước đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ TI&E