warning: Creating default object from empty value in /home/nhluayl0/public_html/sites/all/modules/custom_modules/seo_custom/seo_custom.module on line 260.

Tin tức pháp luật: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Đăng ngày 24.03.2014 trong Pháp Luật và Đời Sống

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 

Thông tư này cụ thể hóa một số hành vi vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá được nêu trong Nghị định 109.

 

Cụ thể, Thông tư quy định: Báo cáo phục vụ công tác bình ổn giá là các báo cáo phải nộp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá để phục vụ công tác bình ổn giá về: kết quả sản xuất, kinh doanh; số lượng, khối lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa hiện có; các yếu tố hình thành giá; giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ bình ổn giá; các thông tin, tài liệu khác phục vụ công tác bình ổn giá.

 

Tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định buộc trả lại cho khách hàng khi vi phạm là số tiền mà tổ chức, cá nhân có được do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định; tiền chênh lệch được tính bằng chênh lệch giá do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá cụ thể hoặc mức giá tối đa hoặc mức giá tối đa của khung giá đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định được tính cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ nhân với số lượng hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân đã bán, cung ứng.

 

Hành vi lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng với hướng dẫn về phương pháp định giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành là hành vi lập phương án giá: không áp dụng hoặc áp dụng không đúng các căn cứ, nguyên tắc định giá; sử dụng không đúng, không đủ các số liệu, định mức kinh tế kỹ thuật để xây dựng các mức giá; không tính toán đúng các khoản mục chi phí, yếu tố hình thành giá theo quy định; phân bổ chi phí không theo hướng dẫn hiện hành (nếu có) đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; sử dụng các mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự để so sánh mà không bảo đảm các yếu tố so sánh theo quy định của phương pháp so sánh.

 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ về các hành vi như tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý; vi phạm quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá; vi phạm quy định đối với thẩm định viên về giá; vi phạm quy định đối với người có tài sản thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm định giá; vi phạm đối với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá...

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-4-2014, thay thế Thông tư số 78/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

 

H.Vân

 

Theo Báo Hải quan

BTV- Luật sư kinh tế

Nhận xét đánh giá

Đã có 0 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm