warning: Creating default object from empty value in /home/nhluayl0/public_html/sites/all/modules/custom_modules/seo_custom/seo_custom.module on line 260.

Chính sách pháp luật mới nhất được cập nhật trong tuần qua (7-13.9.2015)

Đăng ngày 14.09.2015 trong Pháp Luật và Đời Sống

Chính sách pháp luật mới

Tổng hợp những chính sách pháp luật mới được cập nhật trong tuần qua, thời gian từ ngày 7 tới 13.9.2015

Qúy khách có nhu cầu nhận bản tin để được cung cấp những tin tức, văn bản mới nhất qua Email, vui lòng đăng ký tại đây:

đăng ký nhận bản tin pháp luật

Lĩnh vực Doanh Nghiệp

1. (09/09/2015) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

2. (03/09/2015)Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành

3. (31/08/2015)Thông tư 135/2015/TT-BTC  về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

4. (12/08/2015)Thông tư 119/2015/TT-BTC  hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu Tư

1. (08/09/2015) Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

2. (07/09/2015) Nghị quyết 62/NQ-CP  về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

Lĩnh vực Thương Mại

1. (11/09/2015) Quyết định 39/2015/QĐ-TTg  sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. (10/09/2015) Nghị định 76/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản do Chính phủ ban hành

3. (07/09/2015) Nghị quyết 62/NQ-CP  về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

4. (03/09/2015)Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành

Tiền tệ - Ngân hàng

1. (09/09/2015) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

2. (07/09/2015) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN  năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3. (03/09/2015)Thông tư 139/2015/TT-BTC  hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thuế - Phí - Lệ Phí

1. (11/09/2015) Quyết định 39/2015/QĐ-TTg  sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. (03/09/2015)Thông tư 140/2015/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lao động - Tiền lương

1. (31/08/2015)Thông tư 04/2015/TT-BNV  sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Công nghệ thông tin

1. (09/09/2015) Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định quản lý và sử dụng kho số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2. (08/09/2015) Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Bất động sản

1. (10/09/2015) Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản do Chính phủ ban hành

Bộ máy hành chính

1. (07/09/2015) Nghị định 72/2015/NĐ-CP  về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại do Chính phủ ban hành

2. (07/09/2015) Nghị quyết 62/NQ-CP  về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

3. (31/08/2015)Thông tư 04/2015/TT-BNV  sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tài chính nhà nước

1. (03/09/2015)Thông tư 139/2015/TT-BTC  hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. (31/08/2015)Thông tư 133/2015/TT-BTC  hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3. (12/08/2015)Thông tư 119/2015/TT-BTC  hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

1. (10/09/2015) Quyết định 1559/QĐ-TTg  năm 2015 phê duyệt Đề án Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. (08/09/2015) Nghị định 73/2015/NĐ-CP  quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học do Chính phủ ban hành

3. (08/09/2015) Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

4. (01/09/2015)Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT  về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tài nguyên - Môi trường

1. (09/09/2015) Nghị định 75/2015/NĐ-CP  quy định cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 do Chính phủ ban hành

Văn hóa - Xã hội

1. (09/09/2015) Nghị định 75/2015/NĐ-CP  quy định cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 do Chính phủ ban hành

2. (07/09/2015) Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại do Chính phủ ban hành


ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT Ở MỌI LĨNH VỰC. QÚY KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT.

Xem thêm về dịch vụ pháp lý của chúng tôi tại đây

tư vấn luật trí minh Hotline: 043 766 9599

 Mail: lienhe@luattriminh.vn

 Mail luật sư tư vấn: minhanh@luattriminh.vn

 www.luattriminh.vn 

Nhận xét đánh giá

Đã có 2 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm