warning: Creating default object from empty value in /home/nhluayl0/public_html/sites/all/modules/custom_modules/categories_view/categories_view.module on line 39.

Luật Trí Minh cung cấp các mẫu hợp đồng dành cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa Qúy khách đang ở chuyên mục " biểu mẫu hợp đồng " của Công Ty Luật Trí Minh. Để được tư vấn pháp luật Qúy khách liên hệ: 043.766.9599 - Hà Nội / 083.933.3323 - HCM / Email: lienhe@luattriminh.vn   HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA Số:……./……….. ......., ngày....... tháng....... năm........... Gói thầu: ...................................(tên gói thầu) Thuộc dự án: ..............................(tên dự án) Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có: Bên mua Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức mua sắm hàng ...
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất Qúy khách đang ở chuyên mục " biểu mẫu hợp đồng " của Công Ty Luật Trí Minh. Để được tư vấn pháp luật Qúy khách liên hệ: 043.766.9599 - Hà Nội / 083.933.3323 - HCM / Email: lienhe@luattriminh.vn   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN Tại Phòng Công Chứng số..................................................................... (trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có: Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A): Ông ...
Mẫu hợp bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đấtMẫu hợp bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất   HỢP ĐỒNG SỐ: ……BL             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh ...
hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mạiMẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                          *********** HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI                                               So: [SO HD]/HĐQC - Căn cứ ...
Mẫu hợp đồng lao độngMẫu đơn hợp đồng lao động        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------     HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG                                                          Số: …….. – HĐLĐ Chúng tôi: Một bên là: Ông (bà): ...
Mẫu đăng ký kinh doanhMẫu đăng ký kinh doanh   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH   Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................   Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân số:.................................................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...
mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đấtMẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Số: ………./……../HĐ Số đăng ký tại NH: ……/…..   Căn cứ vào Bộ luật dân sự ngày 01/7/1996 Căn cứ vào pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 Căn cứ Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;   Hôm nay, ngày ...
mẫu cho thuê đấtMẫu đơn cho thuê đất   HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh ...
Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ởMẫu hợp đồng cho thuê nhà ở   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------   HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở   Hôm nay ngày 15/ 12/ 2004. Tại địa điểm …………………………..…………………………… Chúng tôi gồm: BÊN CHO THUÊ NHÀ:        Họ tên: ...