Một số việc phải thực hiện sau đăng ký doanh nghiệpMột số việc phải thực hiện sau đăng ký doanh nghiệp Sau khi thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp của Bạn cần lưu ý những công việc sau cần thực hiện. 1. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế tại các quận huyện theo thông tin trên website http://www.gdt.gov.vn, mục tra cứu thông tin người nộp thuế. 2. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh ...